home uilenbord geschiedenis uilenbord soort materie alting info contact
1
 
2
 
3
 
4
 
Soorten
 

Verschillende soorten uilenborden

Uilenborden worden in veel delen (in Friesland) aangetroffen. Maar er zijn veel verschillende soorten uilenborden. Zo heb je bijvoorbeeld uilenborden met vele krullen, maar ook is er een zeer zeldzaam voorbeeld waarbij op de plaats van de zwanen honden zijn afgebeeld, die eenhaas(als windwijzer) achterna schijnen te zitten. Er zijn zeker zo’n 150 verschillende variaties van het uilenbord, maar in 1949 zijn er 6 verschillende types (voorkomend in Friesland) in kaart gebracht.

Namenlijk:
1.De Bouwhoek?! : uilenbord met een lange slanke makelaar.
2.Westergo : uilenbord waarbij de zwanen een ‘halslint’ hebben.
3.Hennaarderadeel : de bekroning van het uilenbord lijkt wat op een mannetje.
4.Midden-Friesland : de makelaar is aan weerszijden versierd met palmtakken of tarwe-aren
5.De Wouden : de makelaar wordt bekroond door een sober maar fraai gevormd kelkje, dat goed past bij de niet erg vruchtbare grond in de Wouden.
6.De Zuidwesthoek : het uilenbord heeft een harp in de makelaar.

De zwanen tonen onderling ook verschillen:
Sommige zwanen dragen een ‘halslint’.
Soms schijnen zwanen een kroontje op de kop te dragen(uitgezaagde 3/4-punt).
Meestal hebben de zwanen hun snavel duidelijk in de borstveren gestoken, maar er komen ook variaties voor waarbij de snavel nauwelijks de borst raakt.
Ook worden de halslinten en/of ogen soms, met een andere kleur dan wit, geschilderd.

 

Afwijkende versies zijn zelfs mogelijk

Alle soorten uilenborden zijn mogelijk.
Onze uilenborden worden gemaakt van caderhout of van kunststof. Ongeveer 90% van de uilenborden worden nu gemaakt van kunstsof vanwege het zeer onderhoudsvrije materiaal en de zeer lange levensduur.

De volgende uilenborden kunnen wij leveren en afwijkende versies worden op bestelling gemaakt.

Friesland
Bouhoeke
De Walden
Mantsje
Palmtuken
Sudwesthoeke
Westergoa

Bouhoeke Betekenis van symbolen op een uilebord. de Walden
1: Het klaverblad kan verschillende betekenissen hebben, bijvoorbeeld de heilige drie-een-heid of het opgaande leven.

2: De halve maantjes symboliseren onder meer de vruchtbaarheid.

3: Bloeiende takken ; bloei

4: Het rooster of de harp : de eigendom van land, misschien gesymboliseerd door opdeling in kavels.

5: Het mannetje met opgeheven armen : het opgaande leven .

6: De pad : de dood.

7: Zwanen : levenaanbrengende boden (hier de leifde aandragend in de vorm van een hart).

Mantsje Palmtuken
Sudwesthoeke Westergoa
  oude foto's
 

Deze website is gemaakt door -=[Pevede]=- tekst B.alting.
in opdracht van Alting v.o.f